Društvo M. d.o.o., dostavilo nam je upit koji se odnosi na porezni tretman naknade za statiranje u spotu, koju to društvo namjerava isplatiti djeci predškolskog uzrasta u iznosu do 1.000,00 kuna po djetetu. Društvo ima namjeru neto naknadu isplatiti doznakom na štedni račun kod poslovne banke. Nastavno odgovaramo.

Člankom 13. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 147/08.) propisano je da je porezni obveznik svaka osoba koja je kao takva određena zakonom kojim se uređuje pojedina vrsta poreza.

Člankom 2. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. i 73/08.) te člankom 2. stavak 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09. i 9/09. – ispravak) propisano je da je obveznik poreza na dohodak svaka fizička osoba koja ostvaruje dohodak. Prema članku 3. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak porezni obveznik rezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište.

U skladu s navedenim odredbama poreznih propisa fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište ili uobičajeno boravište, a ostvaruju dohodak (u tuzemstvu i/ili u inozemstvu) smatraju se obveznicima poreza na dohodak ...