U svezi upita Hrvatskog atletskog saveza (HAS), o poreznom tretmanu isplata međunarodnoj tvrtci sa sjedištem u Monaku (koja će HAS-u ispostaviti račun za nagradni fond, putne troškove, naknade za promociju i naknadu za zastupanje za Međunarodni atletski miting koji se u organizaciji HAS-a održava u Hrvatskoj, čime obveza isplate naknada atletičarima postaje obveza menadžera, u nastavku odgovaramo:

Republika Hrvatska i Kneževina Monako nemaju sklopljen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te se na poslovanja između njihovih rezidenata primjenjuje domaće zakonodavstvo. Prema članku 31. stavcima 1., 2. i 3. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08. i 80/10.) porez po odbitku u smislu toga Zakona jest porez kojim se oporezuje dobit koju ostvari nerezident u Republici Hrvatskoj, a porezni obveznik poreza po odbitku je isplatitelj te je porezna osnovica poreza po odbitku bruto iznos naknade koju tuzemni isplatitelj plaća nerezidentu - inozemnom primatelju. Prema stavku 10. toga članka porez po odbitku plaća se po stopi od 20% na sve vrste usluga koje su plaćene osobama koje imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave, odnosno nadzora poslovanja u državama, osim država članica Europske unije, u kojima je opća ili prosječna nominalna stopa oporezivanja dobiti niža ...