Podnositelj upita u svom dopisu ukazuje na složenu situaciju vezanu uz oporezivanje mirovina ostvarenih iz inozemstva, točnije iz Republike Slovenije. Naime, podnositelj upita predlaže da se vezano za mirovine iz inozemstva izvrše određene izmjene kako bi se istim osigurao pravedan, korektan, socijalno održiv i  osjetljiv sustav oporezivanja mirovina iz inozemstva. U nastavku odgovaramo: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj: 22/12.) je kroz dopunu članka 14. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak propisano da se dohotkom od nesamostalnog rada smatraju i mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu. Tom su se odredbom mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu izjednačile sa mirovinama ostvarenim u tuzemstvu te se tako normiralo načelo ravnopravnosti u oporezivanju svih hrvatskih poreznih rezidenata (članak 51. Ustava Republike Hrvatske, kojim je propisano da je svatko dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova, u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima). Upravo iz razloga da se osigura pravedan, korektan, socijalno održiv i osjetljiv sustav oporezivanja mirovina iz inozemstva Ministarstvo financija  - Porezna uprava je u sklopu porezne reforme  donijela novi Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16.) čije odredbe stupaju na snagu s 1. siječnja 2017 ...