Podnositelj upita, Ured Svjetske banke, posredstvom hrvatskog konzultantskog društva P., zatražio je dodatno mišljenje Porezne uprave vezano za porezni tretman mirovine isplaćene od strane Mirovinskog fonda Svjetske Banke te da se u razmatranja uzmu dodatni argumenti. Naime, konzultantsko društvo navodi: I. da isplate iz fonda koje su predstavljale dobrovoljne uplate doprinosa službenika Svjetske banke ne mogu imati tretman mirovine koje se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada te da iste treba s poreznog aspekta tretirati kao isplate koje su rezultat dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje nisu oporezive hrvatskim porezom na dohodak. Isto tako u dopisu navode „sva sredstva koja se uplaćuju u ovu komponentu/podfond (i., ii., i iii.) jedinstveno se prate na nominalnim računima, jedinstveno se investiraju te prilikom isplate iz ove komponente/podfonda isplate nije moguće podijeliti s obzirom na to kako su bile inicijalno financirane. Uzimajući to u obzir te uzimajući u obzir prethodno navedeno, smatramo da isplate iz komponente/podfonda koji se temelji na novčanom saldu, bez obzira na to na koji su način inicijalno financirane, treba s aspekta hrvatskog poreza na dohodak tretirati kao dohodak od osiguranja koji nije oporeziv hrvatskim porezom na dohodak“. II. da isplate iz komponente/podfonda financirane obveznim ...