Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi poreznog tretmana izvozne isporuke. U upitu se navodi da je hrvatski porezni obveznik kupio robu od drugog hrvatskog poreznog obveznika na paritetu FCA skladište isporučitelja opreme što bi značilo da porezni obveznik kupac preuzima opremu od isporučitelja utovarenu na kamion i izvozno ocarinjenu. Nadalje, u upitu se navodi da bi se kupljena oprema otpremala izravno, nakon izvoznog carinjenja, iz skladišta isporučitelja koje se nalazi u tuzemstvu kupcu izvan Europske unije (u Bjelorusiju) s izvoznim računima poreznog obveznika od kojeg je roba prethodno kupljena u tuzemstvu. S tim u vezi postavljeno je pitanje može li tuzemni porezni obveznik koji obavlja isporuku izdati račun bez obračuna PDV-a pozivajući se na oslobođenje sukladno članku 45. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u), uz uvjet da se tuzemni porezni obveznik koji je obavio izvozno ocarinjenje navodi u izvoznoj deklaraciji, uz napomenu da tuzemni porezni obveznik koju kupuje robu ima potpisani ugovor s kompanijom izvan Europske unije. U vezi navedenog očitujemo se u nastavku. Prema odredbama ...