Odvjetnica iz dostavnog popisa obratila se upitom u vezi poreznog tretmana izgubljene koristi koju ima njena stranka. U upitu se navodi da odvjetnica zastupa veterinarsku stanicu „XY“ koja ima pravo cijepiti pse na svojem koncesijskom području na kojem duži niz godina cijepljenje pasa obavlja veterinarska stanica „XX“ što uzrokuje izravnu štetu veterinarskoj stanici „XY“. Prema navodima u upitu veterinarska stanica „XX“ izdaje račune za cijepljenje na koncesijskom području zastupane stranke na način da obračuna propisanu naknadu za cijepljene i PDV. U upitu se navodi da je veterinarsku stanicu „XY“ odlučila sudskim putem zatražiti isplatu iznosa izgubljene koristi radi nezakonitog stjecanja prihoda od strane veterinarske stanice „XX“ na način da će tražiti isplatu iznosa koji je neosnovano stekla veterinarska stanica „XX“. Nadalje, u upitu se navodi da je veterinarska stanica „XX“ temeljem izdavanja računa za cijepljenje ostvarila 200.000,00 kn te 50.000,00kn PDV-a koji snosi krajnji kupac. Obzirom da će veterinarska stanica „XY“ sudskim putem zahtijevati povrat izmakle koristi u iznosu od 200.000,00 kn postavljeno je pitanje hoće li na taj iznos morati platiti PDV. U vezi navedenog očitujemo se u nastavku ...