Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom glede poreznog tretmana isporuke goriva u vezi s međunarodnim prijevozom. Prema navodima u upitu društvo „I“ bi isporučilo gorivo iz trošarinskog skladišta u Splitu u vlastitoj organizaciji transporta svojim autocisternama kupcu -posredniku (društvo „A“) izravno u brod koji je u međunarodnoj plovidbi, što znači da je društvo „I“ vlasnik dobara do trenutka prijelaza dobara kroz brodsku cijev za točenje goriva na plovni objekt. U upitu se navodi da će za spomenutu isporuku brodar osigurati potrebnu dokumentaciju, izjavu o plovidbi, odlazeći manifest ili drugu ispravu kojom će potvrditi da se nabavljeno gorivo koristi za plovidbu na otvorenom moru ili za potrebe komercijalnih ili industrijskih djelatnosti. Nadalje, u upitu se navodi da će društvo „I“ ispostaviti račun društvu „A“ (posrednik) obzirom da je s njim sklopilo ugovor o prodaji goriva za isporuku goriva brodu. Prema navodima u upitu društvo „A“ nastupa kao posrednik u transakciji isporuke goriva brodaru u međunarodnoj plovidbi, a također nastupa i u ulozi avansnog platitelja goriva za što po potrebi pribavlja i bankovne garancije. Obzirom da je izravni primatelj goriva ...