Na dostavljeni upit može li Zaklada na temelju članka 10. točke 18. Zakona o porezu na dohodak isplaćivati neoporezive stipendije specijalizantima liječnicima koji su na temelju javnog natječaja izabrani za stipendiste Zaklade, čime se izravno postiže odgojno-obrazovna i znanstveno-istraživačka svrha u području za koje je zaklada osnovana, u nastavku odgovaramo:

Odredbama članka 10. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11. i 22/12., dalje: Zakona) propisani su primitci na koje se ne plaća porez na dohodak. Člankom 10. točkama 12., 13., 14. i 18. Zakona i člankom 45. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09., 146/09., 123/10., 137/11. i 61/12., dalje: Pravilnik) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na:  •stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, do visine ukupno 1.600,00 kuna mjesečno, odnosno iznimno oporezivim se primitcima ne smatraju stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu do visine 4.000,00 kuna mjesečno, koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija ...