Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Porezni tretman isplate naknade štete bivšem radniku po sudskoj nagodbi

Datum objave: 17.12.2014, Klasa: 410-01/14-01/2021, Porezna uprava

U postavljenom upitu postavljate pitanje podliježe li primitak koji isplaćuje poslodavac radniku na ime naknade štete temeljem sudske nagodbe, oporezivanju porezom na dohodak od nesamostalnog rada ili se isti ne smatra dohotkom sukladno čl. 9. st. 2. t. 2.5.Zakona o porezu na dohodak. Prema čl. 9. st. 2. t. 2.5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 125/13., 148/13. Odluka USRH 83/14., 143/14.) dohotkom se ne smatraju odštete što nisu u svezi sa gospodarstvenom djelatnošću. Člankom 9. st. 4. Zakona propisano je da se primici iz st. 2. smatraju oporezivim ako su ti primici u svezi sa ostvarivanjem dohotka iz čl. 5. st. 2. Zakona odnosno dohotkom od nesamostalnog rada, dohotkom od samostalne djelatnosti, dohotkom od imovine i imovinskih prava, dohotkom od kapitala, dohotkom od osiguranja i drugim dohotkom. Prema čl. 14. st. 1. t. 1. Zakona o porezu na dohodak primicima od nesamostalnog rada (plaćom) smatraju se svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos. U Vašem se slučaju poslodavac na temelju sudske nagodbe obvezuje ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice