Na dostavljeni upit Instituta za turizam u svezi preporučenog načina isplate autorskih honorara za rad na tržnim projektima (prihodi od vlastite djelatnosti), budući da se u dosadašnjoj praksi Institut oslanjao na Pravilnik o osnovama financiranja znanstveno istraživačkih instituta, te je između ostalog svojim radnicima za rad na projektu isplaćivao autorske honorare od kojih je utvrdio drugi dohodak, u nastavku odgovaramo:

Člankom 14. stavkom 1. točkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11. i 22/12., dalje: Zakon) propisano je da se primitcima od nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primitci koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, a to su: 1.1. plaća koju poslodavac isplaćuje radnicima u svezi sa sadašnjim radom, prijašnjim radom po osnovi prijašnjeg radnog odnosa ili budućim radom po osnovi sadašnjeg radnog odnosa, 1.2. primitci po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog, koje poslodavac isplaćuje ili daje radnicima iznad propisanih iznosa, 1.3. plaća koju radniku umjesto poslodavca isplati druga osoba, 1.4. premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje radnike po osnovi životnog osiguranja, dopunskog ...