Zaprimili smo upit porezne obveznice S. P. u svezi poreznog tretmana mirovine koje isplaćuje Mirovinsko osiguravajuće društvo iz II. stupa, odnosno temeljem individualne kapitalizirane štednje. U nastavku odgovaramo:

Prema članku 14. stavku 2. točki 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08. i 80/10.; dalje u tekstu Zakon) primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju se i mirovine ostvarene na temelju prijašnjih uplata doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje.

Prema članku 12. stavku 1. točki 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09., 146/09. i 123/10.; dalje u tekstu Pravilnik) primicima od nesamostalnog rada smatraju se mirovine ostvarene na temelju prijašnjih uplata doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje koje isplaćuju zakonom utvrđene ustanove mirovinskog osiguranja i mirovinska osiguravajuća društva na temelju prijašnjih uplata obveznog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka ili plaće odnosno mirovine iz članka 14. Zakona ili sam porezni obveznik, sukladno članku 45. stavku 1. Zakona, a obračunava se od porezne osnovice koju sukladno stavku 4. toga članka čini iznos svih primitaka ...