Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Porezni tretman faktoringa i faktoringa koji uključuje otkup mjenice

Datum objave: 07.07.2016, Klasa: 410-19/15-01/420, Porezna uprava

Zatraženo je tumačenje u vezi poreznog tretmana faktoringa i faktoringa koji uključuje otkup mjenice. U nastavku navodimo postavljena pitanje i odgovore u vezi istih u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13., 85/13., 160/13., 35/14., 157/14. i 130/15., u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u).

1. Jesu li usluge nepravog faktoringa (faktoring s reqresom), usluge pravog faktoringa (faktoringa bez reqresa) te usluge obrnutog faktoringa usluge financiranja odnosno usluge koje su oslobođene PDV-a? Prema odredbama članka 4. Zakona o faktoringu (Narodne novine, broj 94/14 i 85/15) faktoring je pravni posao u kojemu pružatelj usluge faktoringa, na temelju i u skladu s ugovorom o faktoringu sklopljenim s dobavljačem i/ili kupcem, kupuje predmete faktoringa s pravom ili bez prava na regres. Faktoring s obzirom na svoja obilježja može biti tuzemni ili inozemni, regresni ili bezregresni. Posebnu vrstu faktoringa predstavlja dobavljački (obrnuti) faktoring, što je propisano člankom 8. Zakona o faktoringu. Odredbama članka 10. stavaka 1. i 2. Zakona o faktoringu propisano je da je regresni faktoring posao faktoringa u ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice