Od društva E. N. T. d.d. primili smo upit u svezi s poreznim tretmanom uplata koje poslodavci obavljaju za svoje zaposlenike s ciljem dokupa njihove mirovine, na koji nastavno odgovaramo. 1. Člankom 6., st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.) propisano je da se dohotkom, osim ostalih propisanih primitaka, ne smatraju ni izravne uplate premija osiguranja za dokup dijela doživotne mirovine, a koje uplaćuju poslodavci za svoje zaposlenike u vrijeme njihova umirovljenja. Člankom 4., st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03., 188/03. i 198/03.) propisano je također da premije osiguranja za dokup dijela doživotne mirovine koje uplaćuju poslodavci za svoje zaposlenike u vrijeme njihova umirovljenja nisu oporezive, ali se oporezivim primitcima smatraju primitci koje fizičke osobe ostvaruju od osiguravatelja na temelju prijašnjih izravnih uplata premija osiguranja od strane poslodavaca tim osiguravateljima, a za dokup dijela doživotne mirovine. Prema odredbama čl. 12., st. 1., t. 3. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se primitcima po osnovi nesamostalnog rada smatraju i mirovine koje isplaćuju osiguravatelji na temelju prijašnjih uplata poslodavaca za dokup dijela mirovine i podliježu porezu na dohodak ...