KPMG Croatia d.o.o., Zagreb, postavio je nekoliko upita vezano uz porezni tretman dohotka ostvarenog radom na projektima u Republici Hrvatskoj za koje sredstva osigurava Europska unija.

1. Društvo iz Njemačke dio je međunarodnog konzorcija koji pruža usluge vezane za projekt ."Restrukturiranje i razvoj hrvatskog željezničkog sustava u okviru europskog zakonodavstva - tehnička pomoć" u sklopu programa Pologne et Hongrie - Aide â Restruction Economique (PHARE) 2006. Navedeno društvo zaključilo je Ugovor o pružanju usluga sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje (SAFU) za navedeni projekt, a za koji sredstva osigurava program PHARE 2006. Njemački državljanin i njemački rezident radit će na spomenutom projektu, a Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izdalo mu je potvrdu da je isti stručnjak u području nadgledanja i ocjenjivanja na navedenom projektu u sklopu programa PHARE 2006. Prema članku 10. navedenog Ugovora o pružanju usluga, Ugovor će biti izuzet plaćanja svih davanja i poreza, uključujući porez na dodanu vrijednost. Stoga podnositelj upita postavlja upit da li je navedeni njemački državljanin i njemački rezident izuzet od plaćanja poreza na dohodak u Hrvatskoj za dohodak ostvaren od rada u Hrvatskoj na projektu u sklopu PHARE programa za koje sredstva osigurava Europska unija.

Dru&scaron ...