Primili smo upit Trgovačkog društva u HR-u u svezi poreznog tretmana dodjele dionica iz inozemstva te obračuna i uplate doprinosa, poreza i prireza u ime radnika. U istom se, između ostalog, navodi da zaposlenicima Trgovačkog društva u RH-u, Trgovačko društvo u SAD-u  ima namjeru dodijeliti dionice iz inozemstva prema slijedećim uvjetima: -  Trgovačko društvo u SAD-u  dodijelio bi svoje vlastite dionice fizičkim osobama, pojedincima koji su zaposleni u Trgovačkom društvu u RH-u, - dionice se dodjeljuju pojedincu izravno od strane Trgovačkog društva u SAD-u, - Trgovačko društva u RH-u  je povezano poduzeće s Trgovačkim društvom u SAD-u, koje dodjeljuje dionice, - trošak dionica i njihovog prijenosa na zaposlenika kao niti bilo kakve druge troškove vezane za prijenos dionica ne snosi Trgovačko društvo u RH-u, - Trgovačko društvo u RH-u nema nikakve obaveze davanja tih dionica svojim zaposlenicima, niti prema internim pravilima, niti prema ugovorima o radu sklopljenim sa zaposlenicima. Stoga, a s obzirom da porezni obveznici koji ostvare dohodak iz inozemstva imaju obvezu u propisanom roku upisati se u registar obveznika poreza na dohodak te uplatiti porez i prirez porezu na ...