Od Osnovne škole ... primili smo upit koji se odnosi na mogućnosti neoporezive isplate dnevnica za službena putovanja. U upitu je navedeno da je škola uputila profesore na službeni put u ... , pri čemu je jedan profesor na službeni put krenuo iz mjesta svojega prebivališta, odnosno iz ... , a ne iz ... koje je mjesto rada. Kako je udaljenost ... od ... manja od 30 km, postavljeno je pitanje može li se toj osobi neoporezivo isplatiti dnevnica u propisanoj svoti. Nastavno odgovaramo. Odredbama čl. 2. st. 2. toč. 13. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 1/05., 14/05.) koji se pri oporezivanju dohotka primjenjivao do 10. kolovoza 2005. bilo je propisano da se oporezivim primitcima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju svote što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, između ostalih ni dnevnice za službena putovanja u zemlji koja traju više od 12 sati dnevno i to do 170,00 kuna. Člankom 2. st. 3. toga Pravilnika bilo je propisano da se dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu isplaćuju za putovanja iz mjesta u kojemu je mjesto rada radnika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto (osim mjesto u kojemu ima prebivalište ...