Društvo turističkih vodiča »D.« – D., (dostavilo nam je upit koji se odnosi na porezni tretman djelatnosti turističkog vodiča, a osobito na mogućnosti priznavanja određenih vrsta izdataka u tim djelatnostima od kojih se utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti.

Prava i obveze turističkih vodiča i to u dijelu naknade koju ostvaruju za tu djelatnost odnosno za taj rad, uređena su za svrhe oporezivanja poreznim propisima. Primitke koje ostvaruju fizičke osobe obavljanjem usluga turističkog vodiča moguće je tretirati na tri načina i to: kao primitke turističkih vodiča ostvarene u radnom odnosu kod poslodavca iz članka 14. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) ili kao primitke od kojih se utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 18. toga Zakona ili kao primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 32. istoga Zakona.

Iz postavljenog upita je razvidno da su tom smislu interesantna pitanja priznavanja izdataka u djelatnostima turističkog vodiča od kojih se utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti ili se utvrđuje drugi dohodak.

Odredbama članka 18. stavak 2. točka 1. Zakona o porezu na dohodak propisano da se djelatnostima slobodnih zanimanja smatraju profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema ...