U svezi sa vašim upitom Klasa: 410-01/07-01/1000, Ur.broj: 513-07-08/07-4 od 2. listopada 2007., a povodom upita zajedničkog knjigovodstvenog obrta »S.–L.«, koji se odnosi na porezni tretman primitaka koje ostvaruju fizičke osobe kao »komercijalni sakupljači« samoniklih gljiva, nastavno odgovaramo. Člankom 18. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) i člankom 22. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine  br. 95/05., 96/06. i 68/07.) propisano je da djelatnost poljoprivrede i šumarstva obuhvaća korištenje prirodnih bogatstava zemlje i prodaju odnosno zamjenu od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju. Fizičke su osobe obveznici poreza na dohodak po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva ako su po toj osnovi obveznici poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu te ako ostvaruju poticaje na način i pod uvjetima propisanim posebnim zakonima. Navedeni uvjeti ne moraju biti kumulativno ispunjeni odnosno fizička osoba je obveznik poreza na dohodak od djelatnosti poljoprivrede i šumarstva ako je ispunjen jedan ili oba uvjeta. U skladu sa odredbama članka 2. točke 1. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine br. 66/01. i 83/02.) poljoprivreda jest gospodarska djelatnost koja obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima ...