Od poreznih obveznika "A.A." i "B.B." primili smo upit koji se odnosi na obveze u svezi sa porezom na dohodak eventualno i porezom na promet nekretnina. U upitu je navedeno da su te fizičke osobe vlasnici poslovne zgrade koju su dali u zakup obrtnicima i trgovačkim društvima te su u poreznom razdoblju po toj osnovi ostvarili primitke u iznosu većem od 85.000,00 kuna, pa su od sljedećeg poreznog razdoblja postali obveznici poreza na dodanu vrijednost. Svaka od navedenih fizičkih osoba ima i po 50% udjela u trgovačkom društvu "C" d.o.o.. Postavljena su pitanja jesu li kao fizičke osobe dužni poslovnu zgradu unijeti u popis dugotrajne imovine, a ako jesu, imaju li obvezu plaćanja poreza na dohodak ili poreza na promet nekretnina u slučaju ako odluče istu nekretninu unijeti u navedeno trgovačko društvo kao povećanje temeljnog kapitala toga društva. Nastavno odgovaramo. Člankom 29. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da porezni obveznik koji dohodak od imovine ostvaruje izdavanjem u najam ili zakupu nekretnina i pokretnina, iznajmljivanjem stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranjem ...