​Na upit poreznog obveznika navedenog u dostavnom spisku o poreznom tretmanu dograđene i adaptirane nekretnine kod prodaje njezinih etažiranih dijelova, odnosno na koji dio prodajne vrijednosti se obračunava porez na dodanu vrijednost, a koji dio se oporezuje porezom na promet nekretnina obzirom da prilikom nabave dijela nekretnine kod unosa u obrt nije mogao biti korišten pretporez, odgovaramo u nastavku kako slijedi. Odredbama članka 2. stavka 1. točke 1a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 48/04., 82/04., 90/05., 76/07., 87/09., 94/09., 22/12. i 136/12.) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, opreme i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti. Novoizgrađenim nekretninama smatraju se nekretnine (građevine i njihovi dijelovi) koje su izgrađene, isporučene ili plaćene nakon 31. prosinca 1997. godine što je propisano člankom 14. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 149/09., 89/11., 29/12., 64/12. i 146/12.). Prema tome, predmet oporezivanja porezom na dodanu vrijednost su novoizgrađene građevine odnosno građevine koje su izgrađene, isporučene ili ...