Vezano za vaše traženje broj gornji obavještavamo vas da motorno vozilo marke Volkswagen Caddy 1.6. TDI Trendline jest predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila sukladno čl. 5. st. 1. t. 1. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.), budući da ne ispunjava sve uvjete propisane čl. 4.a Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 52/13., 90/13., 140/13., 116/14., 152/14. i 31/15.) te se u smislu navedene odredbe ne smatra dostavnim "van" kombi vozilom iz čl. 4. st. 1. t. n. Zakona. Naime, u pogledu čl. 4.a Pravilnika predmetno vozilo ne ispunjava uvjet za najmanju tehnički dopuštenu masu stražnje osobine od 1.230 kg, a klizna bočna vrata za pristup stražnjoj klupi u tvorničkoj izvedbi i trajno ugrađena pregrada između prostora za putnike i prostora za prijevoz robe iz priložene dokumentacije nisu vidljivi.

...