Primili smo upit ustanove koja obavlja djelatnost pružanja usluga smještaja i skrbi za starije i nemoćne osobe „Dom za starije i nemoćne osobe T.B. u svezi utvrđivanja obveze plaćanja poreza na dobit. Prema navodima iz upita, osnivač ustanove je fizička osoba, a obavlja djelatnost pružanja usluga smještaja i skrbi za starije i nemoćne osobe, uz određenu naknadu. Nadalje, kako je ustanova prema navodima iz upita upisana u registar neprofitnih organizacija osnivač ustanove je mišljenja da navedena ustanova, nije obveznik plaćanja poreza na dobit.

Sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08. i 80/10.) porezni obveznik je trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi.

Nadalje, prema Članku 2. stavcima 6. i 7. Zakona o porezu na dobit, državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska društva i savezi, zaklade i fundacije nisu obveznici poreza na dobit ...