Naš pretplatnik zatražio je upit u kojem pita kakav je porezni status udruga. Porezna uprava, područni ured Dalmacija očitovao se mišljenjem 9. lipnja 2016., Klasa: 410-01/16-01/222 koje citiramo u nastavku uz napomenu da su prema čl. 12., st. 2. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine br. 148/13. i 141/14.) samo mišljenja, upute i metodologije rada koje donosi Središnji ured Porezne uprave o primjeni propisa iz djelokruga Porezne uprave obvezujući su za sve ustrojstvene jedinice Porezne uprave. Prema odredbama članka 2. stavka 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13., 143/14. i 50/16. - dalje u tekstu Zakon) porezni obveznik je trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi. Prema članku 2. stavcima 5. i 6. Zakona, državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samoupravne, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska društva i savezi, zaklade i fundacije nisu obveznici poreza na dobit. Sukladno stavku 7. navedenog članka, ako ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.