Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Porezni status proizvoda – sirupi i koncentrati namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića

Datum objave: 13.10.2014, Klasa: 410-19/14-12/51, Carinska uprava

Upit u vezi plaćanja posebnog poreza za sirupe i koncentrate namijenjene za pripremu bezalkoholnih pića. Prema čl. 4. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/13.), predmet oporezivanja su kava i bezalkoholna pića koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske, a stavkom 3. istoga članka navedenog Zakona propisano je da se bezalkoholnim pićima u smislu predmetnog Zakona između ostalog smatraju pod točkom 3. sirupi i koncentrati namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića neovisno o njihovom razvrstavanju u Kombiniranu nomenklaturu, osim koncentrata iz tarifne oznake KN 2009 i voćnih sirupa. Člankom 7. st. 3. t. 2. propisano je da je porezna osnovica za predmete oporezivanja iz čl. 4. st. 3. t. 1., 2. i 3. ovoga Zakona jedan hektolitar bezalkoholnog pića , a posebni porez se plaća za bezalkoholna pića iz čl. 4. st. 3. t. 3. ovoga Zakona u iznosu od 240,00 kn/hektolitar. Sukladno navedenom i uvidom u priloženu specifikaciju proizvoda proizlazi da se posebni porez plaća na sirupe i koncentrate namijenjene za pripremu bezalkoholnih pića neovisno o njihovom razvrstavanju u Kombiniranu nomenklaturu, stoga su predmetni proizvodi čijim se razrjeđivanjem dobivaju bezalkoholna pića predmet oporezivanja prema čl. 4. st. 3. t ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice