Porezni status proizvoda Protein Coffee 600g (sugarfree) koji nije registriran kao dodatak prehrani i Green Coffee Complex 90 caps koji je registriran kao dodatak prehrani, za koje ste naknadno dostavili proizvođačku specifikaciju i izgled proizvoda na kojima se može vidjeti sastav. Prema čl. 4. st. 1. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/13., 121/19. i 22/20.), predmet oporezivanja su kava i bezalkoholna pića koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske, a st. 2. istog članka Zakona propisano je što se smatra kavom uz navođenje ta­rifnih oznaka. Stavkom 3. propisano je da se bezalkoholnim pićima u smislu predmetnog Zakona smatraju proizvodi na­vedeni u točkama 1. – 3. ovoga stavka, osim proizvoda koji se sukladno posebnim propisima smatraju hranom za po­sebne prehrambene potrebe ili dodacima prehrani. U točki 3. navedeno je da su predmet oporezivanja prašci i granule namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića, neovisno o nji­hovu razvrstavanju u Kombiniranu nomenklaturu. Nadalje, prema čl. 7. st. 4. t. 1. Zakona, posebni porez ne plaća se na bezalkoholna pića koja sadrže proizvode iz tarifne oznake KN 0401 do 0404, a ne sadrže metil-ksan­tine i taurin. Slijedom ...