Određivanje poreznog statusa proizvoda u prahu – Cappuccino Irich Cream, Cappuccino Hazelnut i dr.

Tražite određivanje poreznog statusa sljedećih proizvo­da: Cappuccino Irich Cream (instant kava 5,6%, obrano mlijeko u prahu), Cappuccino Hazelnut (instant kava 4,5%, kakao u prahu 2,7%, obrano mlijeko u prahu), Black Tea Lemon (ekstrakt crnog čaja), Milky Shake Vanilla (obrano mlijeko u prahu), Coffee Creamer White, Cocoa Drink Zeta (kakao u prahu 14%, sušeni prah sirutke, obrano mlijeko u prahu), a za koje su priložene specifikacije proizvoda. Prema čl. 4. st. 1. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/13.), predmet opo­rezivanja su kava i bezalkoholna pića koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske, a st. 2. istog članka navedenog Zakona propisano je da se kavom smatraju, među ostalim, pod t. 3. pripravci na osnovi ekstrakata, esencija ili kon­centrata ili na osnovi kave iz tarifne oznake KN 2101 12. Nadalje st. 3. istoga članka navedenog Zakona propi­sano je da se bezalkoholnim pićima u smislu predmetnog Zakona između ostalog smatraju pod t. 4. prašci i granu­le namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića neovisno o njihovom ...