Određivanje poreznog statusa proizvoda osvježavajućeg pića sa šećerom i sladilom "ICEPOP", štapić napunjen osvježavajućim pićem koji se zamrzava prije potrošnje (ledeni štapić) sljedećeg sastava: voda, šećer, sredstvo za zakiseljavanje  E330; stabilizator E466; sladila E951, E952, E954; konzervansi E202, E211; okusi, boje: naranča E160a; Cola E150d; jagoda E163; lime limuna E160a, E142; tropska E142. Prema čl. 4. st. 1. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/13.), predmet oporezivanja su kava i bezalkoholna pića koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske, a st. 3. istoga članka navedenog Zakona propisano je da se bezalkoholnim pićima u smislu predmetnog Zakona između ostalog smatraju pod t. 1. vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromatizirane te ostala bezalkoholna pića iz tarifne oznake KN 2202, osim voćnih sokova, voćnih nektara, bezalkoholnih pića dobivenih od proizvoda iz tarifne oznake KN 0401 do 0404 i bezalkoholnih pića koja sadrže kavu, ekstrakte, esencije i koncentrate  od kave, pri čemu se bezalkoholnim pićima ne smatraju proizvodi koji se sukladno posebnim propisima smatraju hranom za posebne prehrambene potrebe ili dodacima prehrani. Budući da je ...