Tražite određivanje poreznog statusa MOJITO osvježavajućeg negaziranog alkoholnog pića s rumom, alk. 1,17% vol, koji se sastoji od vode, šećera, ruma 2%, regulatora kiselosti i bojila. Prema čl. 4. st. 1. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/13.), predmet oporezivanja su kava i bezalkoholna pića koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske, a st. 3. istoga članka navedenog Zakona propisano je da se bezalkoholnim pićima u smislu predmetnog Zakona između ostalog smatraju pod t. 2. ostala pića s udjelom alkohola ne većim od 1,2% iz tarifne oznake KN 2204, 2205, 2206 i 2208, osim pića koja su mješavina piva i bezalkoholnih pića iz tarifne oznake KN 2206 s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 0,5% vol., pri čemu se bezalkoholnim pićima ne smatraju proizvodi koji se sukladno posebnim propisima smatraju hranom za posebne prehrambene potrebe ili dodacima prehrani. Budući da se navedeni proizvod prema mišljenju stručne službe razvrstava u tarifnu oznaku KN 2208, s udjelom alkohola ne većim od 1,2% proizlazi da je predmet oporezivanja iz čl. 4. st. 3. t. 2. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića te ...