Određivanje poreznog statusa proizvoda Ledene kave, koji u svom sastavu sadrži instant kavu. Prema  čl. 4. st. 1. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/13.), predmet oporezivanja su kava i bezalkoholna pića koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske, a st. 2. istoga članka navedenog Zakona propisano je da se kavom smatraju sljedeći proizvodi: 1. pržena kava iz tarifne oznake KN 0901 21 i KN 0901 22, 2. ekstrakti, esencije i koncentrati od kave iz tarifne oznake KN 2101 11, 3. pripravci na osnovi ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na osnovi kave iz tarifne oznake KN 2101 12, 4. nadomjesci kave što sadrže kavu iz tarifne oznake KN 0901 90 90, 5. napitci i bezalkoholna pića što sadrže kavu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kave iz tarifne oznake KN 2202. Sukladno čl. 7. st. 2. t. 2., porezna osnovica je jedan kilogram neto mase kave sadržane u gotovom proizvodu, a posebni porez se plaća za ekstrakte, esencije i koncentrate od kave sadržane u gotovom proizvodu u iznosu od 20,00 kn/kg. Slijedom navedenog proizlazi da je navedeni proizvod predmet oporezivanja iz čl. 4. st. 2. t ...