Određivanje poreznog statusa  proizvoda Ledene kave (Late Macchiato, Espresso Macchiato, Cappucino, Latte Macchiatto light), koji u svom sastavu sadrži ekstrakt kave. Prema čl. 4. st. 1. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/13.), predmet oporezivanja su kava i bezalkoholna pića koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske, a st. 2. istoga članka navedenog Zakona propisano je da se kavom smatraju sljedeći proizvodi: 1. pržena kava iz tarifne oznake KN 0901 21 i KN 0901 22, 2. ekstrakti, esencije i koncentrati od kave iz tarifne oznake KN 2101 11, 3. pripravci na osnovi ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na osnovi kave iz tarifne oznake KN 2101 12, 4. nadomjesci kave što sadrže kavu iz tarifne oznake KN 0901 90 90, 5. napitci i bezalkoholna pića što sadrže kavu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kave iz tarifne oznake KN 2202. Porezna osnovica je jedan kilogram neto mase kave sadržane u gotovom proizvodu, a posebni porez se plaća za ekstrakte, esencije i koncentrate od kave sadržane u gotovom proizvodu u iznosu od 20,00 kn/kg. Slijedom navedenog proizlazi da su navedeni proizvodi predmet oporezivanja iz čl. 4. st. 2 ...