Na vaš upit kojim, po ovlaštenju »C. C. Beverages H.« d.d., tražite mišljenje o tome da li je na proizvode ILLY CAPUCCINO, ILLY CAFFE i ILLY LATTE MACCHIATO, sa ekstraktom kave u količini od 1 – 2,5% suhe tvari, pripravljene za konzumaciju, upakirane u limenke, potrebno obračunati poseban porez na kavu ili na bezalkoholna pića, u nastavku odgovaramo.

Predmet oporezivanja posebnim porezom na kavu propisan je odredbama članka 3. Zakona o posebnom porezu na kavu (Narodne novine br. 87/05.). Stavak 2. navedenog članka predmetnog Zakona navodi da se kavom smatra:

1. sirova kava (uključujući i onu bez kofeina), 2. pržena kava (uključujući i onu bez kofeina) u zrnu ili mljevena, 3. kavine ljuske i opne, te 4. ostale proizvode od kave.

Pod ostale proizvode od kave, između ostalog, ubrajamo i gotove napitke što sadrže kavu, ekstrakt, esenciju ili koncentrat kave (uključujući i one bez kofeina) u vodi, mlijeku ili sličnom, sa ili bez drugih dodataka.

Posebni porez na kavu za gotove napitke što sadrže kavu, ekstrakt, esenciju ili koncentrat kave (uključujući i one bez kofeina) u vodi, mlijeku ili sličnom, sa ili bez drugih dodataka, sukladno članku 5. stavka 2. predmetnog ...