Primili smo upit od porezne obveznice gđe K. K., Zagreb u svezi utvrđivanja poreznih obveza, odnosno obveze plaćanja poreza na dobit i porez na dodanu vrijednost, predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj koja su registrirana u Ministarstvu gospodarstva. Temeljem navedenoga u nastavku dostavljamo odgovor.   Pravni okvir, sukladno kojemu se utvrđuje postupak osnivanja i rada predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj propisan je Uredbom o uvjetima za osnivanje i rad predstavništva stranih osoba u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 21/09., dalje: Uredba). Prema članku 2. navedene Uredbe predstavništvo u Republici Hrvatskoj može osnovati strana osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost, i nacionalna ili međunarodna gospodarska udruga. Sukladno članku 3. stavcima 1. i 2. Uredbe, strana osoba može osnovati predstavništvo radi istraživanja tržišta, obavljanja promidžbenih i informativnih poslova te radi svoga predstavljanja. U obavljanju poslova iz stavka 1. toga članka ne mogu se obavljati poslovi iz djelatnosti osnivača odnosno sklapati poslovi za osnivača.   Članak 4. Uredbe, propisuje da je predstavništvo sastavni dio strane osobe i nema status pravne osobe. Predstavništvo obavlja poslove iz članka 3. te Uredbe po nalogu osnivača. Predstavništvo posluje pod tvrtkom osnivača s naznakom ...