Primili smo upit trgovačkog društva M. u vezi tumačenja odredbi o ograničenju odbitka pretporeza iz članka 20. stavka 13. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 94/09., u daljnjem tekstu: Zakon). Kako se navodi u upitu, djelatnost zaštite osoba i imovine obavlja se automobilima koji imaju istaknuti naziv zaštitarske tvrtke i opremu za svjetlosne signale. U vezi pitanja smatraju li se navedeni automobili automobilima Što se koriste za servisnu službu iz članka 20. stavka 13. Zakona odgovaramo u nastavku.

Prema članku 2. stavku 1. točki 1.a Zakona porez na dodanu vrijednost plača se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

Pretporez je, sukladno članku 20. stavku 1. Zakona, iznos poreza na dodanu vrijednost iskazan na računima za isporuke dobara i usluge koje su drugi poduzetnici obavili poreznom obvezniku u poduzetničke svrhe.

Sukladno odredbama članka 20. stavka 12. Zakona porezni obveznik ne može odbiti 30% pretporeza obračunanog za obavljene mu isporuke, uvoz ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz te isporuke dobara, obavljene usluge ili uvoz dobara u vezi s njihovom nabavom ...