Udruga za promicanje multimedijske nastave neprofitna je udruga koja, kako se navodi u upitu, obavlja usluge održavanja radionica, odnosno znanstvenih tečajeva domaćim i inozemnim sveučilištima, odnosno obavlja usluge privatne poduke putem interneta. Na pitanje u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost navedenih usluga, odgovaramo u nastavku. Prema odredbi članka 2. stavka 1. točke 1.a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 94/09., u daljnjem tekstu: Zakon) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, opreme i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti. Odredbom stavka 3. istoga članka Zakona propisano je da se poduzetnikom smatra pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda.

Sukladno odredbi članka 11. stavka 1. točke i) Zakona plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođeno je obrazovanje djece i mladeži, usluge i isporuke dobara predškolskih, osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova te ustanova učeničkog i studentskog standarda, stručno obrazovanje ili prekvalifikacija odraslih, uključujući s time povezane isporuke dobara i obavljanje usluga što ih nude tijela s javnim ovlastima kojima je to cilj ...