Na vaš upit glede poreznog statusa, pripremljenih napitaka na osnovi instant kave:

– napitak na osnovi instant kave sa okusom vanilije

– napitak na osnovi instant kave sa okusom čokolade

– napitak na osnovi instant kave sa mlijekom i šećerom,

u izvornom pakiranju u limenci od 250 ml, te koja su sukladno Obvezujućim mišljenjima o razvrstavanju robe u carinsku tarifu kl. UP/I-413-06/08-11/261 do 263, ur.br. 513-02-1320/7-08-2 od 5. rujna 2008. godine, razvrstani u tarifnu oznaku 2202 90 95 – Ostala bezalkoholna pića, osim sokova voća ili povrća iz tarifnog broja 2009. ostala, s masenim udjelom masti dobivene od proizvoda iz tarifnih brojeva 0401 do 0404; manjim od 0,2% ili većem, ali manjim od 2% u nastavku odgovaramo:

Predmet oporezivanja posebnim porezom na kavu definiran je odredbama članka 3. Zakona o posebnom porezu na kavu (Narodne novine br. 87/05.). U stavku 2. navedenog članka predmetnog Zakona navedeno je da se kavom smatra:

1. sirova kava (uključujući i onu bez kofeina),

2. pržena kava (uključujući i onu bez kofeina) u zrnu ili mljevena,

3. kavine ljuske i opne, te

4. ostale proizvode od kave:

– ekstrakte, esencije i koncentrate kave (uključujući i one bez kofeina) u tekućem ...