Navodite da ste nedavno kupili N1 vozilo (NISSAN NV 200) u Italiji koje je kao takvo tamo i registrirano, bez ikakvih preinaka. Prije kupnje ste ishodili u Republici Hrvatskoj mišljenje Državnog zavoda za mjeriteljstvo kojim Vam je potvrđeno da se radi o N1 kategoriji vozila, ali ste se nakon kupnje vozila neugodno iznenadili kada ste upućeni na Carinsku upravi radi obračuna posebnog poreza na motorna vozila unatoč spomenutoj kategoriji N1. Odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.) i Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 1/17.) cjelovito je uređen sustav oporezivanja posebnim porezom motornih vozila koja su namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj. Sukladno čl. 5. st. 1. Zakona predmeti oporezivanja su određeni prema tarifnim oznakama kombinirane nomenklature, a ne prema (homologacijskim) oznakama kategorije vozila. Da bi se motorno vozilo smatralo kombi vozilom u smislu odredbe čl. 4. Pravilnika, trebaju biti ispunjeni svi uvjeti propisani st. 1. ovoga članka. Neispunjavanjem nekog od uvjeta, vozilo se ne može smatrati kombi vozilom te je predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila.

...