Zbog potrebe pravilnog i jedinstvenog postupanja službenika Porezne uprave prilikom utvrđivanja poreznih obveza ustanova kojima je osnivač država, jedinica područne (regionalne) samouprave ili jedinica lokalne samouprave, a koje su korisnici proračuna, u nastavku donosimo uputu u postupanju. Sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10. i 22/12.) porezni obveznik je trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi. Člankom 2. stavcima 5. i 6. Zakona o porezu na dobit utvrđeno je koje pravne osobe u načelu nisu obveznici poreza na dobit, dok je stavkom 7. toga članka Zakona propisana mogućnost oporezivanja tih pravnih osoba. Sukladno članku 2. stavcima 5. i 6. Zakona o porezu na dobit tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave i hrvatska narodna banka nisu obveznici poreza na dobit, osim ako tim Zakonom nije drukčije određeno. Državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski ...