Hrvatska autokuća podmiruje troškove police osiguranja (obveznog i kasko) svakom kupcu za kupljeni automobil za jednu godinu pod uvjetom da se kupac osigura kod određenog osiguravatelja. Autokuća i osiguravajuće društvo potpisuju ugovor o poslovnoj suradnji na temelju kojeg će svaki kupac automobila besplatno dobiti policu osiguranja. Police osiguranja glase na ime kupaca automobila, a troškove police osiguranja osiguravajućem društvu plaća autokuća u punom iznosu mjesečno na temelju pisanih obračuna. Plaćanje troškova polica osiguranja svakom kupcu automobila bit će iskorišteno u promotivne svrhe kako autokuće tako i osiguravajućeg društva. Postavljeno je pitanje da li se trošak police osiguranja kupcima automobila može za autokuću smatrati troškom koji je nastao u promotivne svrhe. U nastavku dajemo sljedeće mišljenje: 1. Prema našem mišljenju plaćanje police osiguranja kupcima automobila ne bi se moglo smatrati porezno priznatim troškom za autokuću, jer autokuća nije stjecatelj prava iz ugovora o osiguranju. Zakon o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00.) u čl. 5. definira rashode kao smanjenja gospodarstvenih koristi u obliku odljeva ili iscrpljenja imovine ili stvaranja obveza. Smanjenje koristi moguće je samo ako takva korist prethodno postoji za poreznog obveznika ...