Obratili ste nam se upitom u vezi tumačenja poreznih propisa koji se odnose na rad javnih komisionara, posebice glede obračuna poreza na dodanu vrijednost te računovodstvenog evidentiranja prodaje pokretnina u javnim komisionim prodavaonicama u skladu s računovodstvenim i poreznim propisima. U vezi navedenog odgovaramo u nastavku. Člankom 141. stavak 3. Ovršnog zakona (Narodne novine br., 57/96., 29/99., 42/00. – Odluka USRH, 173/03., 194/03., 151/04. i 88/05.), propisano je da se prodaja zaplijenjenih pokretnina neposrednom pogodbom obavlja između kupca, s jedne strane i sudskog ovršitelja ili osobe koja obavlja komisione poslove, s druge strane. Sudski ovršitelj pokretnine prodaje u ime i za račun ovršenika, a osoba koja obavlja komisione poslove u svoje ime, a za račun ovršenika. Javni komisionari ustanovljeni su člankom 143a. Ovršnog zakona, a može im se povjeriti prodaja pokretnina zaplijenjenih u ovršnom postupku. Neovisno o tome što je ugovor o komisiji i način poslovanja komisionara propisan odredbama članka 785. do 803. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br., 35/05.), na javne komisionare iz članka 143a. Ovršnog zakona primjenjuju se odredbe tog zakona jer su one specijalni propis u odnosu na Zakon o obveznim odnosima ...