Društvo "A" d.o.o., obratilo nam se s pitanjem o poreznom postupku s ulaznim i izlaznim računima, koje je poduzetnik - obveznik poreza na dohodak primio i izdao do 31. prosinca 2004., a od 1. siječnja 2005. ulazi u sustav oporezivanja porezom na dodanu vrijednost. Račune od dobavljača i račune koje je izdao naplatiti će nakon ulaska u sustav poreza na dodanu vrijednost. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Članak 17. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 82/04.), iznimno propisuje da poduzetnik koji je obveznik poreza na dohodak, porez na dodanu vrijednost obračunava prema primljenim (naplaćenim) naknadama. Ako se promijeni način obračuna poreza, tada se prometi ne smiju obuhvatiti dvostruko niti smiju ostati neoporezovani. Prema odredbi članka 127. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 60/96. do 77/04. - ispravak) pri prijelazu s redovnog oporezivanja na oporezivanje prema stavku 1. ovoga članka i obrnuto (odnosno izlaska iz sustava poreza na dodanu vrijednost, ili obrnuto prilikom ulaska u sustav), kao i pri prijelazu s obavljanja oporezivih isporuka dobara i usluga na obavljanje isporuka dobara i usluga oslobođenih poreza i obrnuto, za ...