Vezano za vaš upit u kojem ste tražili naše mišljenje u svezi poreznog tretiranja troškova učinjenih za privatne potrebe i nadzorom utvrđenog manjka u slučaju kad su odgovorne osobe i vlasnici i zaposlenici društva, odgovaramo: Sukladno čl. 13., st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 54/01.) primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju se i rashodi iz čl. 5., st. 18. i 19. i čl. 7., st. 1., t. 6. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00.), ako se za iznos tih rashoda ne tereti odgovorna osoba. U tom slučaju se primici pripisuju fizičkoj osobi koja je ovlaštena donijeti odluku o terećenju odgovorne osobe. Iz navedene odredbe proizlazi da se primitcima od nesamostalnog rada mogu smatrati rashodi koji nisu u svezi s obavljanjem djelatnosti poreznog obveznika (čl. 5., st. 18.), rashodi koji nisu vjerodostojno dokumentirani (čl. 5., st. 19.) i rashodi po osnovi manjkova na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore ili Hrvatske obrtničke komore. Međutim, navedeni rashodi iz čl. 5., st. 18. i 19. i čl. 7., st. 1., t. 6. Zakona o porezu na dobit, također se sukladno čl. 6 ...