Društvo "E." d.o.o, koje između ostalog obavlja poslove posredovanja i marketinga, obratilo nam se upitom o obvezi obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost na usluge zakupa promidžbenog prostora u časopisima po nalogu inozemnog poduzetnika. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Odredbom čl. 5. st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 90/05.) propisano je da za utvrđivanje mjesta oporezivanja usluga vrijedi opće načelo oporezivanja prema mjestu sjedišta, odnosno prebivališta poduzetnika koji obavlja usluge. Od općeg načela propisane su iznimke u čl. 5. st. 4. do 6. Zakona kojima se, između ostalog, određuje da je porezni obveznik primatelj određenih usluga iz st. 6. toga članka kad se te usluge obavljaju s inozemnim poduzetnikom. Člankom 5. st. 6. toč. 2. Zakona propisano je da se promidžbene usluge, uključujući i usluge posredovanja u vezi s tim uslugama oporezuju prema sjedištu poduzetnika primatelja usluge. Zato, ako je domaći poduzetnik obavio za inozemnog poduzetnika uslugu posredovanja za promidžbu-oglašavanje te inozemne tvrtke u raznim časopisima, mjesto oporezivanja je prema sjedištu poduzeća primatelja te usluge, a to je u ovom slučaju inozemstvo, pa se takva usluga ne ...