Društvo E&S Bank (u daljnjem tekstu: Društvo) obratilo nam se upitom o oporezivanju naknade za posredovanje u prodaji udjela u investicijskim i mirovinskim fondovima. Naime, navodi se da Društvo smatra kako je porezni obveznik koji je uputio pitanje navedeno pod rednim brojem 26. u mišljenju Središnjeg ureda Porezne uprave KLASA: 410-19/10-01/50 od 25. veljače 2010. godine, u vezi s uslugom posredovanja u prodaji udjela u investicijskim fondovima, pogrešno interpretirao uslugu posredovanja u prodaji udjela u investicijskim i mirovinskim fondovima čime ju je opisao kao čistu marketinšku uslugu. Nadalje, navodi se da je, temeljem navedenog, Središnji ured Porezne uprave izdao tumačenje koje nije u skladu sa stvarnom naravi usluge posredovanja koju obavljaju banke, stoga nam je upućena zamolba za očitovanje o tome je li usluga posredovanja banaka u prodaji udjela u investicijskim i mirovinskim fondovima oslobođena plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Prema odredbama članka 11. a stavak 1. točka f) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. – 94/09.) plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su transakcije, uključujući posredovanje, ali ne i upravljanje i čuvanje, u vezi s dionicama, udjelima u trgovačkim društvima ili udruženjima, obveznicama i ...