Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio nam je upit o poreznom položaju usluga obzirom na izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). U upitu se navodi da je porezni obveznik vlasnik interaktivne internet igre koju sudionici, uglavnom osobe koje nisu porezni obveznici igraju bez naknade i pri tome skupljaju virtualne zlatnike. Nadalje, navodi se da igrači mogu kupiti virtualne zlatnike putem servisa elektroničkog plaćanja ili prepaid bonova na kioscima za što porezni obveznik izdaje račune s obračunanim PDV-om, te se postavlja pitanje smatraju li se navedene usluge elektronički obavljenim uslugama. Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku. Prema članku 26. stavku 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) elektronički obavljenim uslugama u smislu Zakona osobito se smatra: a) isporuka web-sjedišta, udomljavanje web-sjedišta, daljinsko održavanje programa i opreme, b) isporuka računalnih programa i njihovo ažuriranje, c) isporuka slika, tekstova i informacija te omogućavanje pristupa bazama podataka, d) isporuka glazbe, filmova i igara, uključujući igre na sreću i kockarske igre te emitiranje političkih, kulturnih, umjetničkih, sportskih, znanstvenih i zabavnih programa i priredbi, e) učenje na daljinu. Slijedom navedenog, mišljenja ...