Porezni obveznik gosp. D. G., postavio je upit o poreznom tretmanu nekretnine koja se unosi u obrt. Porezni obveznik vlasnik je obrta koji se bavi poslovanjem nekretnina odnosno djelatnošću izgradnje i prodaje novih nekretnina za tržište. Porezni obveznik ulaže u obrt svoju privatnu nekretninu – zemljište za gradnju stanova koja je kupljena 1994. godine, kada porezni obveznik još nije bio obrtnik. Navedena nekretnina ulaže se u obrt s 1. siječnja 2007. godine kada se i sastavlja početna bilanca jer obrt prelazi temeljem odredbi Zakona o porezu na dobit, u iz sustava poreza na dohodak u sustav poreza na dobit. Nekretnina – zemljište nije kupljeno iz obrtnih sredstava i nije knjiženo u knjizi primitaka i izdataka ni u popis dugotrajne imovine, već je stavljen u početnu bilancu na temelju zapisnika o ulaganju imovine poreznog obveznika u obrt. Porezni obveznik postavlja upit da li navedeni unos nekretnine – zemljišta u obrt podliježe oporezivanju porezom na dobit. Temeljem navedenog, u nastavku odgovaramo.

Člankom 5. stavkom 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05. i 57/06. – dalje: Zakon) propisano je da je porezna osnovica dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i ...