Udruga hrvatskih institucija za poticanje poduzetništva (UHIPP) upisala se u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost 2002. godine. Krajem iste godine sklopili su ugovor s Ministarstvom obrta, malog i srednjeg poduzetništva o poslovnoj suradnji u realizaciji umrežavanja potpornih institucija u rad info centara. Obavljali bi oporezive usluge kao što su izdavanje periodičnog biltena, održavanje redovitih skupova potpornih institucija, te organizirali skupove za područje svake uključene potporne institucije. Temeljem ugovora sklopljenog 11. prosinca 2002. o poslovnoj suradnji Ministarstvo obrta, malog i srednjeg poduzetništva treba doznačiti Udruzi 150.000,00 kn, stoga nam postavljaju pitanja: 1. Jesu li bili obvezni ući u sustav poreza na dodanu vrijednost obzirom na vrstu primanja i količinu primljenih sredstava? 2. Da li su obvezni obračunati i uplatiti porez na dodanu vrijednost na tako doznačena sredstva? Odgovaramo u nastavku. 1. Prema odredbama čl. 6., st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 73/00.) obveznik poreza na dodanu vrijednost je poduzetnik koji isporučuje dobra ili obavlja oporezive usluge iz članka 2. istog Zakona. Odredbama čl. 22., st. 1. Zakona propisano je da poduzetnik čija godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih oporezivih usluga iz ...