Od Zagrebačke županije, Upravnog odjela za financije, primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman razlike kamata koje će ta Županija eventualno plaćati po povlaštenim kreditima koje će Zagrebačka banka Zagreb odobriti redovnim studentima sa svojega područja, a u slučaju ako se poveća kamatna stopa iznad 5% godišnje.

Uz dostavljeni upit priložen je nacrt Odluke o povlaštenim kreditima za studente s područja Zagrebačke županije, koju će donijeti Županijska skupština Zagrebačke županije. Odlukom se uređuju uvjeti i postupak za dodjelu povlaštenih kredita studentima s prebivalištem na području Zagrebačke županije i to za školovanje na višim, visokim i drugim znanstvenim ustanovama i institucijama na području Zagrebačke županije, Republike Hrvatske i u inozemstvu, a sa svrhom i ciljem poticanja, motivacije i omogućavanja što većeg broja mladih ljudi s područja te Županije studiranja u zemlji i u inozemstvu. Člancima 3. i 4. nacrta Odluke utvrđeno je da su povlašteni studentski krediti namjenski krediti za pokrivanje osnovnih troškova studiranja redovnih studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija s područja Zagrebačke županije. Na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka za dodjelu povlaštenih kredita, Županijsko poglavarstvo će odlučivati o dodjeli povlaštenih kredita. Na temelju odluke ...