Odvjetnički ured "P. & G." postavio nam je upit podliježe li isporuka stroja od strane domaće pravne osobe inozemnoj pravnoj osobi plaćanju poreza na dodanu vrijednost, te može li inozemna pravna osoba i pod kojima uvjetima i rokovima izvršiti povrat plaćenog PDV-a. Inozemna pravna osoba kupila bi stroj od domaće pravne osobe i istovremeno ga ostavila na korištenje domaćoj pravnoj osobi, ali po drugoj pravnoj osnovi, ne u vlasništvu domaće pravne osobe nego na korištenje temeljem ugovora. Naše je mišljenje: Člankom 13., st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na izvozne isporuke dobara i oplemenjenih dobara, uključujući prijevozne i sve druge otpremne usluge. Izvozna isporuka dobara je prema odredbi čl. 14., st. 1., t. 1. Zakona obavljena kada poduzetnik, koji se u smislu carinskih propisa smatra carinskim obveznikom, predmet isporuke pošalje u inozemstvo. Prema odredbi čl. 71., st. 2. i 7. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 60/96. do 54/01.), izvoznom isporukom dobara smatra se isporuka dobara koju obavi poduzetnik - carinski obveznik u inozemstvo, izvan carinskog ...