Od zajedničkog odvjetničkog ureda M. T. i K. C. B., primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman primitaka koje u Republici Hrvatskoj ostvaruju fizičke osobe koji su rezidenti Republike Slovenije. U upitu je navedeno da je slovenski državljanin direktor društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Živi u Sloveniji, a za potrebe obavljanja posla dolazi u Republiku Hrvatsku dva do tri puta tjedno. Zaposlenik je društva sa sjedištem u Republici Sloveniji na radnom mjestu direktora hrvatskog tržišta. Slovensko društvo i hrvatsko društvo članovi su multinacionalne grupe. Plaća za rad u Republici Hrvatskoj isplaćuje se toj fizičkoj osobi od strane poslodavca u Republici Sloveniji i ne tereti hrvatsko društvo. Slovenski poslodavac upućuje tu fizičku osobu na rad u Republiku Hrvatsku temeljem putnih naloga (ujutro dolazi u Republiku Hrvatsku, a navečer se vraća u Republiku Sloveniju). Postavljena su pitanja tumačenja odredbi odgovarajućeg članka dvostranog ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu, a i tko se u konkretnom slučaju smatra poslodavcem toj fizičkoj osobi (slovensko društvo, hrvatsko društvo ili multinacionalna kompanija). Nastavno odgovaramo. Od 1. siječnja 2006. godine Republika Hrvatska primjenjuje sa Republikom Slovenijom Ugovor ...