Primili smo upit porezne obveznice o obvezi podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak, odnosno o poreznom tretmanu primitaka "Australia Age Pension" koji se isplaćuje fizičkim osobama putem australske socijalne pomoći. U nastavku dajemo odgovor: Prema čl. 14. st. 2. toč. 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12. i 144/12., dalje u tekstu: Zakon) primitcima po osnovi nesamostalnog rada, od 1. ožujka 2012. smatraju se i mirovine ostvarene u inozemstvu. Člankom 1. Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Australije o socijalnom osiguranju (Narodne novine – Međ. ugov., br. 2/04., dalje u tekstu Ugovor), uređeno je potvrđivanje Ugovora. Ugovorom u čl. 1. st. 1. toč. b) propisano je da "davanje" znači, u odnosu na ugovornu stranku, povećanje ili dodatak naveden u čl. 2. st. 1., te uključuje svaku svotu, povećanje ili dodatak koji se isplaćuje zajedno s tim davanjem, mirovinom ili doplatkom osobi koja ispunjava uvjete za takvu svotu, mirovinu ili doplatak prema zakonodavstvu te ugovorne stranke, ali za Australiju ne uključuje nijedno davanje, isplatu ili pravo prema zakonskim propisima o zajamčenoj štedi za starost ("superannuation guarantee"). Prema čl. 2. Ugovora, isti se ...